Abbreviations in Latin Inscriptions Beginning with the Letter R

Compiled by Tom Elliott (tom_elliott@unc.edu) for the ASGLE web site

 

R R(aetiae), R(aetorum), r(apax), r(arissima), r(arissimo), R(atiaria), r(atio), r(ationalis), r(atione), r(ationem), r(ationis), R(auricae), R(avennatis), r(e), r(ecepto), r(eceptum), r(ecessit), r(eciperendae), r(ecognitum), r(ecognovi), r(ecta), r(ecte), r(eddiderunt), r(eddidit), r(eddit), r(edhibitio), r(edimit), r(editu), R(edonum), r(eficiendos), r(eficiendum), r(eficiundum), R(egi), R(eginae), R(eginensium), R(eginorum), R(egio), r(egione), R(egionis), r(egis), r(ei), r(ei, R(eliqua), r(em), R(emesiana), r(emiserunt), r(emisit), r(eprobavit), r(epublica), r(equies), r(equievit), r(es), r(esponsi), r(esponso), r(estituendae), r(estituit), r(estituta), R(estitutae), r(estitutori), r(etentus), R(eti), r(etortas), r(etro), r(ettulit), r(etulit), r(everentissimi), r(evocato), r(ex), r(ipae), R(ipenses), R(ipensis), R(isiniensi), R(isinii), r(itu), r(ogatione), r(ogatum), r(ogatur), r(ogavit), r(ogo), R(oma), R(omae), R(omam), R(omana), R(omanam), R(omani), R(omanis), R(omano), R(omanorum), R(omanum), R(omanus), R(ubnica), R(ubrica), r(ubrum), R(ufi), R(ufino), R(ufum), R(utilio)
RA ra(ptae), ra(tione), Ra(vennatis)
RABEIRI Rabeiri(us)
RABIL Rabil(ius)
RACLZEL ra(tione) Cl(audi) Zel(oti)
RACPTAUCTI r(eceptum) ac(ce)p(i)t Aucti(nus)
RAD rad(ices)
RAE Rae(torum), Rae(tus)
RAEAN Rae(torum) an(norum)
RAET Raet(ia), Raet(iae), Raet(orum)
RAETC Raet(orum) C(aius)
RAETEQVMS Raet(orum) eq(uitatae) v(otum) m(erito) s(olvit)
RAETOR Raetor(um)
RAETORCR Raetor(um) c(ivium) R(omanorum)
RAETOREQ Raetor(um) eq(uitatae)
RAETOREQUIT Raetor(um) equit(atae)
RAETOREQUITANTONVSLL Raetor(um) equit(ata) Anton(iniana) v(otum) s(olvit) l(aeta) l(ibens)
RAETPROCMAURETTINGITAN Raet(iae) proc(uratori) Mauret(aniae) Tingitan(ae)
RAETPROCMAURETTINGITANPROC Raet(iae) proc(uratori) Mauret(aniae) Tingitan(ae) proc(uratori)
RAETQE Raet(orum) q(uae) e(st)
RAETTRIBMILLEG Raet(orum) trib(unus) mil(itum) leg(ionis)
RAGAND Ragand(o)
RAINNOCENTISSIMA ra(ptae) innocentissima(e)
RAM Ram(ius)
RANT Rant(io)
RANTQUIR Rant(io) Quir(inali)
RAP rap(acis)
RAPA rapa(cis)
RAPAANN rapa(cis) ann(orum)
RAPAC rapac(is)
RAPACTRIBCOH rapac(is) trib(uno) coh(ortis)
RAPACTRIBPLEBQUAESTTRIBMILLEG rapac(is) trib(unus) pleb(is) quaest(or) trib(unus) mil(itum) leg(ionis)
RAPANN Rap(acis) ann(orum)
RAPTRIBPLEBQUAESTTRIBMILLEG rap(acis) trib(unus) pleb(is) quaest(or) trib(unus) mil(itum) leg(ionis)
RAR rar(issimae)
RARISSIM rarissim(a), rarissim(ae), rarissim(o)
RARISSIMANN rarissim(ae) ann(orum)
RARISSIMBMPOS rarissim(o) b(ene) m(erenti) pos(uit)
RARISSIME rarissim(a)e
RARISSIMEFEC rarissim(a)e fec(it)
RARISSIMEFEM rarissim(a)e fem(inae)
RARISSIMEQUE rarissim(a)e qu(a)e
RARISSIMIA rarissimia(e)
RARISSIMOQ rarissimoq(ue)
RARISSIMOQPRAEF rarissimoq(ue) praef(ecto)
RASENNI Rasenni(us)
RASENNIMS Rasenni(us) M(arci) s(ervus)
RASINIA Rasinia(e)
RASINIOR Rasinior(um)
RASLACCIU R(omae) a(eternae) s(acrum) L(ucius) Acciu(s)
RAT Rat(iara), Rat(iaria), Rat(iariae), rat(ionalis), rat(ionalium), rat(ione), rat(ionem), rat(ionibus), rat(ionis), rat(ionum)
RATARIS ratari(i)s
RATAURGEOR rat(ione) Aur(eli) Geor(gi)
RATCIUL Rat(iaria) C(aius) Iul(ius)
RATCVAL Rat(iaria) C(aius) Val(erius)
RATHERLSEP rat(ionibus) her(editatium) L(uci) Sep(timi)
RATI rati(onalis), rati(onalium), rati(onibus), Rati(s)
RATIA Ra(e)tia
RATIOE ratio(n)e
RATION ration(e), ration(ibus), ration(is), ration(um)
RATIONAL rational(is)
RATIONIB rationib(us)
RATIONIBAUGPRAEFANNON rationib(us) Aug(usti) praef(ecto) annon(ae)
RATIONIBAUGPROV rationib(us) Aug(usti) prov(inciae)
RATIONIBPRAEF rationib(us) praef(ecto)
RATIONIBPROCRATION rationib(us) proc(urator) ration(um)
RATIONIBS rationib(u)s
RATIONVA ration(ibus) v(ixit) a(nnos)
RATIP rati(onibus) p(ublicis)
RATIVVPPPROC rati(onalium) vv(irorum) pp(erfectissimorum) proc(uratoris)
RATLAUR Rat(iaria) L(ucius) Aur(elius)
RATMANTMARCIANBFTSCCVAL Rat(iaria) M(arcus) Ant(onius) Marcian(us) b(ene)f(icarius) t(ribuni) Sc(upi) C(aius) Val(erius), Rat(iaria) M(arcus) Ant(onius) Marcian(us) b(ene)f(iciarius) t(ribuni) Sc(upis) C(aius) Val(erius)
RATMAUR Rat(iaria) M(arcus) Aur(elius)
RATMCURT Rat(iaria) M(arcus) Curt(ius)
RATMMESSAL Rat(iaria) M(arcus) Messal(a)
RATMULP Rat(iara) M(arcus) Ulp(ius), Rat(iaria) M(arcus) Ulp(ius)
RATPAEL Rat(iaria) P(ublius) Ael(ius)
RATPRAEFCLPRAETMISENPRAEFCLPRRAVENNATPROC rat(ionibus) praef(ecto) cl(assis) praet(oriae) Misen(ensis) praef(ecto) cl(assis) pr(aetoriae) Ravennat(is) proc(uratori)
RATQVAL Rat(iaria) Q(uintus) Val(erius)
RATREST rat(ione) Rest(ituti)
RATSEXT rat(ione) Sext(i)
RATTAUR Rat(iaria) T(itus) Aur(elius)
RATTAURTHITHIRATQVAL Rat(iaria) T(itus) Aur(elius) Thithi(us) Rat(iaria) Q(uintus) Val(erius)
RATVALLEG rat(ionem) val(etudinarii) leg(ionis)
RAUR r(atione) Aur(eli)
RAV Rav(enna), Rav(ennatis)
RAVE Rave(nna)
RAVEN Raven(na), Raven(nate), Raven(natis)
RAVENATIS Raven(n)atis
RAVENEQCOH Raven(na) eq(ues) coh(ortis)
RAVENN Ravenn(ae), Ravenn(atis), Ravenn(atium)
RAVENNAT Ravennat(is), Ravennat(ium)
RAVENNPPVV Ravenn(atis) pp(iarum) vv(indicium)
RAVENNPROC Ravenn(atis) proc(uratori)
RAVENPROCMAURETTINGITPROC Raven(natis) proc(uratori) Mauret(aniae) Tingit(anae) proc(uratori)
RAVETRCFMVSLLM Rave(nna) tr(ierarcha) c(lassis) F(laviae) M(oesicae) v(otum) s(olvi) l(aetus) l(ibens) m(erito), Rave(nna) tr(ierarcha) c(lassis) F(laviae) M(oesicae) v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito)
RAVFPADM Rav(enna) f(rumentum) p(ublicum) a(ccipit) d(ie) M(arcus)
RAVIXA ra(tione) vix(i) a(nnos)
RAVM Rav(enna) M(arcus)
RB r(e)b(us)
RC r(e)c(essit)
RCAN R(omam) c(onditam) an(no), R(omam) c(onditam) an(no
RCE r(atio) c(ura) e(sto)
RCIUL R(emesiana) C(aius) Iul(ius)
RCL r(atione) Cl(audi)
RCLLP r(esponsi) c(ausa) l(ibens) l(aetus) p(osuit)
RCLZELO r(atione) Cl(audi) Zelo(ti)
RCVIRA r(estituendae) c(oloniae) V(eneriae) I(uliae) R(estitutae) A(leriae)
RD r(equies) d(ata)
RDT r(e)d(didi)t
RE R(a)e(torum), re(cessit), Re(gia), Re(ginae), Re(gio), re(gione), re(i), re(m), re(publica)
REATINOR Reatinor(um)
REB reb(us)
REBU Rebu(rri)
REBUFAN Rebu(rri) f(iliae) an(norum)
REBURI Rebur(r)i
REBURIFAN Rebur(r)i f(ilio) an(norum)
REBURUS Rebur(r)us
REC rec(essit), rec(tori), rec(uiescat), rec(uievit)
RECEPERT receper(un)t
RECESIT rece(s)sit, reces(s)it
RECESS recess(it)
RECOG recog(nitum)
RECOGN recogn(itum)
RECOGNIT recognit(um)
RECOGNITU recognitu(m)
RECOGNNT recogNn(i)t(um)
RECOGNOSC recognosc(endis)
RECREGIONSTATA rec(tori) region(is) Stata(nae)
RECT rect(e), rect(or)
RECTE rect(a)e
RECTEMEMORIE rect(a)e memori(a)e
RECTOR Rector(i)
RECTORIQ rectoriq(ue)
RECUBANTE recubante(m)
RECUPERA recupera(to)
RED red(actus), Red(diderunt), red(didit), red(dit), red(ditum), red(itu), red(itum), Red(uci)
REDAM red(d)am
REDDID reddid(erunt)
REDDIE red(didit) die(s)
REDDITOQ redditoq(ue)
REDEDIT red(d)edit
REDEMPT Redempt(or)
REDEMPTASSERVINCUL redempt(or) asser(es) vincul(a)
REDEMPTOR redemptor(em)
REDES red(i)e(n)s
REDI red(d)i(di), redi(ens)
REDIDI red(d)idi
REDIDIT red(d)idit
REDIT red(d)it, red(i)it, redit(u)
REDMTOR red(e)mtor
REDMTORVS red(e)mtor v(otum) s(olvit)
REDPAT Red(diderunt) pat(er)
REDPED red(itum) ped(es)
REDPRNOIAN red(didit) pr(idie) No(nas) Ian(uarias)
REDUC reduc(tam)
REDUCLEG reduc(tam) leg(ionem)
REF ref(ecerunt), ref(ecit), ref(icienda), ref(iciendum), Ref(ius)
REFC ref(iciendum) c(uravit)
REFCUR ref(iciendum) cur(avit)
REFEC refec(it)
REFECER refecer(unt)
REFERENTIB referentib(us)
REFERENTIBG referentib(us) G(aio)
REFIC refic(iendam), refic(iendum)
REFICCUR refic(iendam) cur(avit), refic(iendum) cur(avit)
REFICDAM refic(ien)dam
REFICDAMCUR refic(ien)dam cur(avit)
REFICIEND reficiend(os), reficiend(um)
REFICIENDCUR reficiend(um) cur(avit)
REFICIENDCURAVER reficiend(um) curaver(unt)
REFICIUN reficiun(dam)
REFICIUND reficiund(a)
REFID Refid(ius)
REFIDVICTORINB Refid(ius) Victori(nus) n(umeri) B(atavorum)
REFORMAND reformand(i)
REFORMRE reform(a)re
REFRIGER refriger(are)
REFRIGERAR refrigerar(e)
REG Reg(e), Reg(i), Reg(ia), Reg(ianis), Reg(ienses), Reg(iensibus), Reg(ii), Reg(inae), reg(io), reg(ionario), reg(ionarius), reg(ione), reg(ionem), reg(iones), reg(ioni), reg(ionis), reg(ionum), Reg(iorum), reg(is), Reg(nante), reg(ularis)
REGAEL Reg(inae) Ael(ius)
REGAL regal(ibus)
REGAUG Reg(inae) Aug(ustae)
REGBFA Reg(inae) b(ovem) f(eminam) a(uratam)
REGCVAL Reg(inae) C(aius) Val(erius)
REGDIMESIIMPDN reg(ione) Dime(n)si Imp(eratore) d(omino) n(ostro)
REGDN Reg(e) d(omino) n(ostro), Reg(i) d(omino) n(ostro), Reg(nante) d(omino) n(ostro)
REGDNTHEODERCO Reg(nante) d(omino) n(ostro) Theoder(i)co
REGFLAMINIE reg(ionis) Flamini(a)e
REGHADRUMETINDDPP reg(ionis) Hadrumetin(ae) d(onum) d(edit) p(ecunia) p(ublica)
REGHISCURAGENCLIANUAR reg(io) His(triae) cur(am) agen(tibus) Cl(audio) Ianuar(io)
REGHISTCURAGENCLIANUAR reg(io) Hist(riae) cur(am) agen(te) Cl(audio) Ianuar(io)
REGHISTRCURA reg(io) Histr(iae) cura(m)
REGI Regi(anis), Regi(anorum), regi(fugium), Regi(nae), regi(s)
REGIANAR regianar(um)
REGIC Regi(nae) C(aius)
REGILL Regill(a)
REGIN Regi(fugium) n(efastus), regin(ae), Regin(ius)
REGINE Regin(a)e
REGINEAUREL Regin(a)e Aurel(ius)
REGINECR Regin(a)e c(ives) R(omani)
REGINEULPANT Regin(a)e Ulp(ius) Ant(onius)
REGINL Regin(ae) L(ucius)
REGINMINERVOLKMERCUR Regin(ae) Miner(vae) Volk(ano) Mercur(io)
REGINP regi(fugium) n(efas) p(iaculum)
REGIO Regio(rum)
REGION region(arius), region(e), region(is)
REGIONARIS regionari(u)s
REGIONARISIPSINA regionari(u)s Ipsina(e)
REGIONSES region(arius) s(ibi) e(t) s(uis)
REGIOR Regior(um)
REGIUL Reg(inae) Iul(ius)
REGIULDD Reg(iensibus) Iul(iis) d(ono) d(edit)
REGIVLLMC Regi(nae) v(otum) l(aetus) l(ibens) m(erito) C(aius)
REGL reg(inae) L(ucius)
REGLEGPRPRAETIMPCAES reg(ionis) leg(atus) pr(o) praet(ore) Imp(eratoris) Caes(aris)
REGM Reg(inae) M(arcus)
REGMINER Reg(inae) Miner(vae)
REGMINERAUG Reg(inae) Miner(vae) Aug(ustae)
REGMONT reg(ionem) Mont(anensium)
REGMONTCU reg(ione) Mont(anensium) cu(m)
REGP Reg(inae) p(ro)
REGPAEL Reg(inae) P(ublia) Ael(ia)
REGPAELCONSTAS Reg(inae) P(ublius) Ael(ius) Consta(n)s
REGREGIONSTATA reg(ionario) region(is) Stata(nae)
REGSAC reg(inae) sac(rum)
REGSEP Reg(inae) Sep(timius)
REGSEPTIME Reg(inae) septim(a)e
REGT Reg(inae) T(itus)
REGTERRE Reg(inae) Terr(a)e
REGTRANSPADCURAT reg(ionis) Transpad(anae) curat(ori)
REGTRANSPADTIRLEG reg(ionem) Transpad(anam) tir(onibus) leg(endis)
REGUL regul(aris), Regul(o)
REGULA regula(torum)
REGULCOS Regul(o) co(n)s(ulibus)
REGULIAN Regulian(i)
REIG reIg(ni)
REIP reip(ublicae)
REIPUBL Reipubl(icae)
REIPUBLTARRICINESCURVAL Reipubl(icae) Tarricine(n)s(is) cur(ator) Val(erius)
RELICTAQ relictaq(ue)
RELICTAQD relictaq(ue) d(omini)
RELICTUSUE relictus(q)ue
RELIG relig(ione)
RELINQUI relinqui(t)
RELIQ reliq(ua), reliq(uationi), reliq(uiae), reliq(uis), reliq(uum)
RELIQCOLON reliq(ua) colon(iae)
RELIQSODALIB reliq(uis) sodalib(us)
RELIQUIARU Reliquiaru(m)
RELIQUIE reliqui(a)e
RELIQUIESACTORUMARTIRU reliqui(a)e sa(n)ctoru(m) martiru(m), reliqui(a)e sa(n)ctoru(m) martiru(m)
RELIQUISS reliquiss(em)
RELIQUOR reliquor(um)
RELYQUIE relyqui(a)e
RELYQUIEBEATMARTRM relyqui(a)e beat(orum) mart(y)r(u)m
REMIS remis(it)
REMONTANVSLM re(gione) Montan(ensium) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
REMUNERAREN remuneraren(tur)
RENAT Renat(i)
RENN Renn(ius)
RENO reno(vavit)
RENOBATU renobatu(r)
RENT ren(a)t(us)
RENUNTIETUR renuntietur(ve)
REOCATO Re(v)ocato
REOGNITUM re(c)ognitum
REPAUSAS repausa(n)s
REPENTINU Repentinu(s)
REPENTINUGLAUCUARGUTU Repentinu(s) Glaucu(s) Argutu(s)
REPINX repinx(it)
REPLET Replet(um)
REPOSIT repos(u)it
REPULSO Repulso(ri)
REPULSOALVS Repulso(ri) a(nimo) l(ibens) v(otum) s(olvit)
REQ req(uiescit), req(uievit)
REQEBIT req(ui)ebit
REQESCET req(ui)escet
REQIEBIT req(u)iebit
REQIEVIT req(u)ievit
REQOUIESCI reqOuiesci(t)
REQOUIESCIBONE reqOuiesci(t) bon(a)e
REQSUD req(uievit) sud(ie)
REQT req(uiesci)t
REQU requ(ievit)
REQUE requ(i)e, requ(iesc)e
REQUESCET requ(i)escet, requ(i)escet
REQUI requi(escit), requi(evit)
REQUICET requi(es)cet
REQUIE requie(m), requie(vit)
REQUIES requies(cit)
REQUIESC requiesc(it)
REQUIESCE requiesce(nt)
REQUIESCI requiesci(t)
REQUIESEXTU requie(m) sextu(m)
REQUIESID requies(c)id
REQUIT requ(iev)it
REQVS req(uiescit) v(ir) s(pectabilis)
RER rer(um)
RERRICHE Rerrich(a)e
RES re(u)s, res(ta), res(tituente), res(tituit)
RESCISS resciss(am)
RESCUPOR Rescupor(is), Rescupor(us)
RESILLE Resill(a)e
RESITUTUS Res(t)itutus
RESP resp(ublica)
RESPEC Respec(tus)
RESPECPROCAUGN Respec(tus) proc(urator) Aug(usti) n(ostri)
RESPECT Respect(o), Respect(us)
RESPECTHBMF Respect(us) h(eres) b(ene) m(erenti) f(ecit)
RESPECTMCH Respect(us) m(iles) c(o)h(ortis)
RESPINT resp(ublica) Int(eramnensium)
RESPUBL respubl(ica)
RESPUBLMURG respubl(ica) Murg(ensium)
RESSA Ressa(tus)
REST rest(ituenda), rest(ituerunt), rest(itui), rest(ituit), Rest(itutae), Rest(ituti), rest(itutum)
RESTAURATIONE restauratione(m)
RESTAURATIONEAQUEDUCTUS restauratione(m) aqu(a)eductus
RESTI resti(tuit)
RESTIT restit(uerunt), restit(uit)
RESTITU restitu(erunt), restitu(it)
RESTITUE restitue(runt)
RESTITUER restituer(e), restituer(unt)
RESTITUERUN restituerun(t)
RESTITUERVSLM restituer(unt) v(otum) s(olventes) l(ibentes) m(erito)
RESTITUT restitu(i)t, Restitut(ae), restitut(us)
RESTITUTM restitut(u)m
RESTITUTME restitut(u)m e(t)
RESTITUTORI restitutori(s)
RESTITUTRI Restitutri(ci)
RESTITUTU restitutu(m), Restitutu(s)
RESTITUTUF Restitutu(s) f(ilius)
RESTIUENDA resti(t)uenda
RESTIUENDAANTONIATHERMUTHA resti(t)uenda Antonia(e) Thermutha(e)
RESTIUERUNT resti(t)uerunt
RESTTT rest(i)t(uen)t(e)
RESTTUEBAR rest(i)tuebar
RESTUTA Rest(it)uta
RESTUTAPRIMIGEN Rest(it)uta Primigen(i)
RESTUTU Restutu(s)
RESTUTUKAC Restutu(s) Ka(rthagine) C(aius)
RESTUTUS Rest(it)utus
RET R(a)et(us), ret(iario), ret(iariorum), ret(iarium), ret(ro)
RETI reti(arius)
RETIA retia(rius)
RETIAM R(a)etiam
RETICLUM retic(u)lum
RETICLUMIDONIS retic(u)lum idon(e)is
RETICLUS retic(u)lus
RETICRESCESPUPARRUDOMNUS reti(arius) Cresce(n)s puparru(m) dom(i)nus
RETORICE Retoric(a)e
RETORICEP Retoric(a)e P(ublius)
RETP ret(ro) p(edes)
RETPU ret(iario) pu(gnarum)
RETR retr(o)
RETRIBUERET retribueret(ur)
RETRP retr(o) p(edes)
RETT Rett(ius)
RETULI ret(t)uli, retuli(t)
RETULIT ret(t)ulit, ret(t)ulit
RETUS R(a)etus
REUIT re(q)u(ir)it
REV rev(erendi), rev(erendissimo), rev(ocatus)
REVER rever(sus)
REVERS revers(us)
REVOCAT revocat(us)
RFAP R(ufi) f(ilius) a(ram) p(osuit)
RFMAXAN R(ufi) f(iliae) Max(imae) an(norum)
RFP r(e) f(ieri) p(laceret)
RFPROCOSCOSDES R(omani) f(ilio) proco(n)s(uli) co(n)s(uli) des(ignato)
RG R(e)g(ia), r(e)g(ione)
RGANS r(e)g(ione) Ans(amensium)
RGINAE R(e)ginae
RGION r(e)gion(is)
RGIONPRIME r(e)gion(is) prim(a)e
RHOD Rhod(ani)
RHODAN Rhodan(ici), Rhodan(icus)
RHODANICOR Rhodanicor(um)
RHODOMNIBHONORIB Rhod(ani) omnib(us) honorib(us)
RI r(e)i
RICA r(edhibitio) i(us) c(ivile) a(bsunto)
RICI Rici(nensi)
RICIHOROLOG Rici(nensi) horolog(ium)
RICIT ric(ess)it
RICOMED Ricomed(io)
RINC Rinc(aleo)
RIP rip(ae), Rip(ensis)
RIPESI Ripe(n)si
RIPFLUMDANUPSVS rip(ae) flum(inis) Danu(vi) p(ecunia) s(ua) v(otum) s(olvit)
RIQEVIT riq(ui)evit
RIS ri(i)s
RISINO Risin(i)o
RISINOIIVIRQUINQPONI Risin(i)o IIvir(o) quinq(uennali) pon(t)i(fici)
RIT rit(e)
RITONE Riton(a)e
RIV riv(i)
RLM r(eddidit) l(ibens) m(erito)
RLQE r(e)l(i)q(uia)e
RLQESRMMRM r(e)l(i)q(uia)e s(ancto)r(u)m m(arty)r(u)m
RLUCIL r(atione) Lucil(i)
RM R(eginae) M(arcus)
RMA r(eprobavit) ma(gister)
RMANT R(emesiana) M(arcus) Ant(onius)
RMAUR R(emesiana) M(arcus) Aur(elius)
RMAURCERMANSCMAUR R(emesiana) M(arcus) Aur(elius) Cerman(us) Sc(upi) M(arcus) Aur(elius)
RMAURGERMANSCMAUR R(emesiana) M(arcus) Aur(elius) German(us) Sc(upis) M(arcus) Aur(elius)
RMULP R(emesiana) M(arcus) Ulp(ius)
RO Ro(ma), Ro(mani), Ro(manus)
ROB Rob(igalia)
ROBBE Robb(a)e
ROBIG Robig(alia)
ROBIGNP Robig(alia) n(efas) p(iaculum)
ROBIN Robin(i)
ROBINPIIC Robin(i) pi(l)i C(aius)
RODINE R(h)odine
RODINEPOLENTINAANO R(h)odine Pol(l)entina an(n)o(rum)
RODIUM R(h)odium
RODO R(h)odo
ROG rog(ant), rog(at), rog(atu)
ROGA Roga(tus)
ROGARIT roga(ve)rit
ROGATIAN Rogatian(us)
ROLYPCAES r(atione) Oly(m)p(i) Caes(aris)
ROM Rom(a), Rom(ae), Rom(am), Rom(anae), Rom(anam), Rom(anarum), Rom(ani), Rom(ano), Rom(anorum), Rom(anus), Rom(ilia), Rom(ula), Rom(ulensium)
ROMA Roma(e), Roma(m), Roma(nam), Roma(ni)
ROMAN Roman(a), Roman(ae), Roman(am), Roman(i), Roman(o), Roman(orum), Roman(us)
ROMANA Romana(m)
ROMANAN Roman(us) an(norum)
ROMANE Roman(a)e
ROMANEVA Roman(a)e v(ixit) a(nnos)
ROMANOR Romanor(um)
ROMANORU Romanoru(m)
ROMANORUM Romanoru(m) M(arcus)
ROMANPRAEFCLASPRRAVENNATPROCRATPATRPROCOPERPUBL Roman(orum) praef(ecto) clas(sis) pr(aetoriae) Ravennat(is) proc(uratori) rat(ionis) patr(imonii) proc(uratori) oper(um) publ(icorum)
ROMANTHIP Roman(us) Thip(asa)
ROMANTRMILLEG Roman(orum) tr(ibuno) mil(itum) leg(ionis)
ROMANU Romanu(s)
ROMANUNIOFITIANU Romanu(s) Niofitianu(s)
ROMCONSISTENT Rom(ani) consistent(es)
ROME Rom(a)e
ROMEL Rom(a)e L(ucius)
ROMMLIC Rom(ula) M(arcus) Lic(inius)
ROMNUS Rom(a)nus
ROMQ Rom(anus) Q(uinti)
ROMUL Romul(ae), Romul(ia)
ROMULE Romul(a)e
ROMULECOIUGI Romul(a)e co(n)iugi
ROOME Room(a)e
ROS Ros(mertae)
ROSIDI Rosidi(us)
ROSINU Rosinu(s)
ROSMER Rosmer(tae)
ROSMERM Rosmer(tae) M(arcus)
ROSMERTE Rosmert(a)e
ROSMERTEC Rosmert(a)e C(aius)
ROVETE Rovet(a)e
RP r(e) p(rivata), r(e)p(ublica), r(ei) p(ublica), r(ei) p(ublicae), r(em) p(ublicam), R(es) p(ublica), r(etro) p(edes), R(i)p(enses), R(i)p(ensis)
RPAEDOPNO r(ei) p(ublicae) aed(ilis) Op(pidi) No(vi)
RPAEL R(emesiana) P(ublius) Ael(ius)
RPBOS r(ei) p(ublicae) Bos(eth)
RPC r(ei) p(ublicae) c(onstituendae)
RPCCAR r(es) p(ublica) c(ivitatis) Car(vetiorum)
RPCF r(ei) p(ublicae) C(apenatium) f(oederatorum)
RPCOLAUGTYNDARITPPDD r(es) p(ublica) col(oniae) Aug(ustae) Tyndarit(anorum) p(ecunia) p(ublica) d(ecreto) d(ecurionum)
RPCONSMILIT r(ei) p(ublicae) cons(ervatori) milit(um)
RPCTHIGBUR R(es) p(ublica) c(ivitatis) Thig(ibbae) Bur(e)
RPFNUM R(omanorum) p(ia) f(idelis) num(ini)
RPFORON r(ei) p(ublicae) Foron(ovanorum)
RPG R(ei) p(ublicae) G(levensium), R(es) p(ublica) G(levensis)
RPGIIVIR R(ei) p(ublicae) G(levensium) IIvir(is)
RPIL Rpil(i)
RPILPOST Rpil(i) post(erioris)
RPNATI r(ei) p(ublicae) nati(s)
RPOF r(ei) p(ublicae) o(ro) f(aciatis)
RPPHILIPP r(ei) p(ublicae) Philipp(ensium), r(ei) p(ublicae) Philipp(iensis)
RPR r(es) p(ublica) R(eginensium)
RPRAEPARATER r(em) praeparat(ae) er(unt)
RPS r(es) p(ublica) S(alonitanorum)
RPT r(e) p(ublica) T(ito)
RPTHIBARITANORPPP r(ei) p(ublicae) Thibaritanor(um) p(ecunia) p(ublica) p(osuit)
RPTOLEMAEU R(omano) Ptolemaeu(m)
RPTUDERTINPROCAUGFERRARIAR r(ei) p(ublicae) Tudertin(orum) proc(urator) Aug(usti) ferrariar(um)
RPUBC r(ei) pub(licae) c(oloniae)
RPUBCE r(ei) pub(li)c(a)e
RQ r(e)q(uiebit), r(e)q(uievit)
RQI r(e)q(u)i(evit)
RQIPCSBD r(e)q(uievit) i(n) p(a)c(e) s(u)b d(ie)
RQIPCSBDKLSETEBRESIND r(e)q(uievit) i(n) p(a)c(e) s(u)b d(ie) K(a)l(endas) Se(p)te(m)bres ind(ictione)
RQVIA R(isiniensi) q(uae) vi(xit) a(nnos)
RR RR(omanorum)
RRP r(e)r(um)p(ublicarum)
RRPROXIMCIPPP r(ecta) r(egione) proxim(us) cipp(us) p(edes)
RRR rrr(erum)
RRRPPP rrr(erum) ppp(ublicarum)
RRTARI r(epo)rtari
RSACRTFL R(eginae) sacr(um) T(itus) Fl(avius)
RSEXT r(atione) Sext(i)
RSPOFBOCS R(ei) s(ummae) p(rivatae) of(ficina) Boc(oniana) s(tatio)
RSPOFDOMS R(ei) s(ummae) p(rivatae) of(ficina) Dom(itiana) s(tatio)
RTCL R(emesiana) T(itus) Cl(audius)
RTFL R(emesiana) T(itus) Fl(avius)
RUBELL Rubell(ius)
RUCCES Rucces(i)
RUCCESKAN Rucces(i) Kan(ius)
RUD rud(i)
RUDI rudi(s)
RUDIP rudi(s) P(ublius)
RUF Ruf(a), Ruf(elli), Ruf(i), Ruf(iae), Ruf(inae), Ruf(ino), Ruf(ius), Ruf(o), Ruf(us)
RUFAN Ruf(i) an(norum)
RUFBFCOSLEG Ruf(us) b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis) leg(ionis)
RUFCOS Ruf(ino) co(n)s(ulibus)
RUFFFAB Ruf(i) f(ilius) Fab(ia)
RUFI Rufi(nus), Rufi(us)
RUFILA Rufil(l)a
RUFIN Rufin(ae), Rufin(i), Rufin(us)
RUFINE Rufin(a)e
RUFINILLE Rufinill(a)e
RUFINU Rufinu(s)
RUFINVPMAG Rufin(us) v(ir) p(erfectissimus) mag(ister)
RUFLLA Ruf(i)lla
RUFNA Ruf(i)na
RUFPRCPRLEG Ruf(o) pr(o)c(onsule) pr(ovinciae) leg(io)
RUFQ Ruf(us) q(uaestor)
RUFU Rufu(s)
RULIUS Rul(l)ius
RUP Rup(ilae)
RUROFEBO Rurofebo(que)
RUS Rus(sellanorum), Rus(ticus)
RUSAZ Rusaz(u)
RUSG Rusg(uniae), Rusg(unienses)
RUSIC Rusic(ade)
RUSICLAMBIRIDLAMBIRIDCIUL Rusic(ade) Lambirid(i) Lambirid(i) C(aius) Iul(ius)
RUSON Ruson(iae), Ruson(ianae)
RUSSAT russat(a)
RUST Rust(ico), Rust(icus)
RUSTI Rusti(ci)
RUSTIC Rustic(eli)
RUSTIU Rustiu(s)
RUT Rut(eno)
RUTIL Rutil(ius)
RUTILI Rutili(us)
RUTILIAN Rutilian(i)
RUTILIANCOSFILXVIR Rutilian(i) co(n)s(ulis) fil(io) Xvir(o)
RUTILIS Rutili(i)s
RUTILIU Rutiliu(s)
RUTILIUPUDORAT Rutiliu(s) Pudorat(us)
RUTILUM Rutil(i)um
RUTMILCOH Rut(eno) mil(iti) coh(ortis)
RUUS Ru(f)us
RUUSHS Ru(f)us h(ic) s(itus)